Naujienos

Svėdasų bendruomenės veiklos ataskaita už 2016-01-01 - 2016-12- 31 laikotarpį

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra106 nariai. 74 nariai susimokėjo nario mokestį už 2016 m. Pagal nario mokesčio nuostatus (2014-11-16) balsavimo teisę turi 74  bendruomenės nariai.

Visuotinis ataskaitinis Svėdasų bendruomenės susirinkimas vyko2016-11-16. Ataskaitiniu laikotarpiu surengti  5Svėdasų bendruomenės tarybos posėdžiai, 1 visuotinis susirinkimas.

Iškelta kandidatūra į seniūnaičio postą, kalbėta apie pageidaujamas projektines veiklas, svarstyti Vasario 16-osios šventės organizaciniai klausimai, gyventojų saugumo stiprinimo Svėdasuose klausimai, mokymų aktualumas, darbo su jaunimu klausimai, naudojimosi gimnazijos sporto  sale reikalingumas.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, AKC Svėdasų skyriumi, Senelių globos namais, seniūnija, socialine darbuotoja.

Suaugusių mokymai.

 Šiuo metu vyksta anglų kalbos kursai 20 ak. val. Suformuota 1 grupė.

Mokėmės amatų.  Išmokome gaminti muilą, žvakes, pinti krepšius, daiktus puošti modelinu, kurti floristines puokštes,  virtuvės dizainą, kūrėme suvenyrą Svėdasams.

Įgijome bendrų gebėjimų ir kompetencijų. Vyko organizacijos vadybos ir reklamos kūrimo mokymai, psichologijos užsiėmimai asmeninėms savybėms stiprinti, apželdinimo kursai.

Išleisti informaciniai leidiniai.

Lankstinukai apie šeimos vertybes ir apie Svėdasuose teikiamas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas.

Informacinis leidinys su pagalbos telefonais.

Kraštotyrinis aplankalas, skirtas Kajetono Sklėriaus 140-osioms gimimo metinėms paminėti.

Renginiai.

Vasario 16-osios paminėjimas.

Jaunų šeimų diena.

Stovykla jaunimui, skirta Kajetono Sklėriaus 140-osioms metinėms pažymėti. Stovykloje sukurti darbai buvo eksponuojami bibliotekos meno galerijoje, gimnazijoje.

Multimedijų stovykla jaunimui. Sukurti du filmai, reprezentuojantys Svėdasus.

Vietos talentų konkursas.

Žygis partizanų takais.

Orientacinis žaidimas.

Kalėdinės eglutės įžiebimo šventės organizavimas ir dovanų vienišiems žmonėms surinkimas ir išdalijimas.

Materialinis turtas

Apšiltintos bendruomenės pastato lubos.

Nupirktos infraraudonųjų spindulių šildymo plokštės bendruomenės namams apšildinti.

Nupirktas nešiojamas kompiuteris.

Nupirktas spalvinis spausdintuvas.

Gyventojų saugumui stiprinti buvo suorganizuoti trys susitikimai su policijos pareigūnais, įrengtos kameros miestelio centrinės aikštės stebėjimui, buvo dalinami atšvaitai miestelio gyventojams, sukurtos 5 saugios  kaimynystės grupės.

Bendravimas su savivaldybe.

Buvo parašytas prašymas dėl „Australijos“ pastato perdavimo bendruomenės reikmėms. Prašymas nebuvo patenkintas. Šis pastatas greitu laiku bus perduotas į aukcioną parduoti.

Bendruomenės  iniciatyva ir prašymu buvo išretinti medžiai prie paminklo J. Tumui-Vaižgantui.

 Balandžio mėn. kartu su seniūnija ir gimnazija dalyvavome akcijoje „Darom“, sodinome gėles miestelio centre.

Šiais metais vykdyti projektai:

Socialinių paslaugų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuoti projektai:

 „Neskubėk teisti, skubėk suprasti (Seneka)“. 2380 Eur.

„Pokytis – tai kelionė (Seneka)“. 1600 Eur.

„Nori gyventi sau, gyvenk kitiems (Seneka)“. 11900 Eur.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojamas projektas

„Gyventi – reiškia veikti (A. Fransas)“.1361 Eur.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės finansuojamas projektas  „Judam, judam, judam...“.  280 Eur.

Anykščių r. savivaldybės finansuojami projektai:

„Atrask ir pažink Svėdasus“. 210 Eur.

„Viešas gėris – aukščiausias įstatymas (Ciceronas)“. 330 Eur.

„Susitikime bendruomenės namuose“. 640 Eur.

Projekto „Nori gyventi sau, gyvenk kitiems (Seneka)“ koofinansavimas. 1100 Eur.

Vis dar tebevyksta Erasmus+ programos projektas „Žmogiškųjų išteklių lobynas“. Šiais metais projekto darbo grupės nariai buvo išvykę į Nyderlandus ir Ispaniją, buvo pravesti du mokymai jaunimui apie inovacijas verslo srityje.

Išsami informacija apie projektus ataskaitos priede.

© 2014 Svedasai.lt