2021 m. veiklos ataskaita

 

PATVIRTINTA

Asociacijos „Svėdasų bendruomenė“

2022-01-23 visuotiniame susirinkime.

Protokolas Nr. SB-VS22-1

ASOCIACIJOS „SVĖDASŲ BENDRUOMENĖ“ 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra 47 nariai.

Asociacijos pirmininkė Virginija Valikonytė.

Asociacijos taryba:

 • Asta Fjellbirkeland
 • Donatas Tuska
 • Vida Putrimienė
 • Jonas-Kęstutis Regalas
 • Vytautas Datenis
 • Raimondas Guobis

Revizijos komisija:

 • Danguolė Merkienė,
 • Elena Bublienė,
 • Vitalija Matiukienė

Finansininkė Jolita Budreikienė 

Atlikti darbai.

 1. Įgyvendinti visi projektai ir su jais susiję darbai.
 2. Pateiktas prašymas Anykščių r. savivaldybei Dėl Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus plėtros.
 3. Organizuota dovanų vienišiems žmonėms ir senjorams rinkimo bei išdalinimo akcija prieš Kalėdas.
 4. Organizuoti eglutės papuošimo darbai ir nupuošimo darbai, nupirktos iliuminacijos , pritrauktas rėmėjas UAB „Alauša“.

Akcijos ir renginiai.

 1. Partnerystė Svėdasų miestelio šventėje „Kai vasara susitinka su rudeniu“.
 2. Talka paplūdimiui prie Beragio ežero tvarkyti.
 3. Blusų turgus.
 4. Vienišų senjorų lankymas Kalėdiniu laikotarpiu.
 5. Sukurta dekoracija 2022 Svėdasų miestelio centre, padėta papuošti Kalėdinę eglutę, nupirkta girliandų eglutės puošimui.
 6. Nupirkta žaislų ir šviestuvai miestelio papuošimui.
 7. Sukurti Kalėdiniai atvirukai.

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.

 1. Anykščių r. Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija – pasinaudota gimnazijos erdvėmis (stadijonu ir gimnazijos muziejumi) projektinėms veiklos vykdyti.
 2. AKC Svėdasų skyriumi – pasinaudota skyriaus patalpomis veikloms vykdyti, partnerystė projektuose.
 3. Anykščių rajono savivaldybes Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Svėdasų filialu – pasinaudota bibliotekos erdvėmis, pasitelkta darbuotojų pagalba vykdant edukacines veiklas.
 4. Bendradarbiaujant su Svėdasų seniūnija ir AKC Svėdasų skyriumi organizuota eglutės įžiebimo šventė.

Remėjai ir aktyvistai.

 1. Bendruomenės veiklą parėmė individualūs asmenys pervesdami pinigus į asociacijos sąskaitą ir 1,2% lėšos.
 2. UAB „Alauša“ parėmė vykdydama eglutės papuošimo ir nupuošimo darbus (elektrikas ir darbuotojai), išnuomotas keltukas, nupirkta šviesos girliandų ir elniuko figurėlė eglutės viršūnei papuošti už 650 eur.
 3. Bendruomenės veiklą parėmė individualūs asmenys pervesdami pinigus į asociacijos sąskaitą ir 1,2% lėšos.

Įgyvendinti projektai ir veiklos.

 1. Įsijungta į Anykščių švietimo pagalbos vykdomą ESFA projektą „Anykščių rajono savivaldybės mokyklų pažangos skatinimas diegiant Vaiko emocinės gerovės aplinkos (VEGA) modelį“ , kurio metu bus organizuojamos užimtumo veiklos spec. poreikių mokiniams.

Priemonė. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonė - „Mokyklų pažangos skatinimas“  

Tikslas –  Siekiant išvengti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų bei padidinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar vaikų iš socialiai jautrios aplinkos įtrauktį į švietimo sistemą, užtikrinti trūkstamą koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Sutartis pasirašyta 2020 m. gruodžio 22 d. Bendra projekto vertė 314 393,20 Eur.

Projekto partneriai – Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ Šeimos idėjų centras, Anykščių  kultūros centras, Svėdasų bendruomenė, Troškūnų bendruomenė, Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcinis centras, Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija, Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Anykščių  Antano Vienuolio progimnazija.

Projektui įgyvendinti asociacijai skirta pinigų suma 16 885,48 Eur. 18 mėn. 0,5 etato asociacijoje dirbs vaikų užintumo specialistas.  Darbo užmokesčiui skirta 12 000 Eur.

Nupirkta sportavimui skirtų prekių už 4841,70 Eur:

 1. Tinklinio kamuolys
 2. Krepšinio kamuolys
 3. Grindų riedulio vartai (plienas)
 4. Grindų riedulio kamuoliukai
 5. Gimnastikos sienelė su jėgos treniruokliu
 6. Gimnastikos sienelė
 7. Futbolo vartai su treniruočių sienele
 8. Salės banglentė
 9. Šokdynė
 10. Thera Band juosta 1,8m mėlyna
 11. Trendy sport sujungta juosta
 12. Smiginis
 13. Didysis estafetės rinkinys
 14. Lauko šachmatai su lenta
 15. Traukimo džiuto virvė 20m.
 16. Daugiafunkcicnis treniruoklis
 17. Įsijungta į projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2020–2021 m.“ Mokiniai piešė plakatus tema „Saugos diržas“, suorganizavome pėsčiųjų žygį Svėdasų apylinkėmis laikantis saugaus eismo reikalavimų ir liko surengti protų mūšį „Eismo saugumas“. Gauti suvenyrai dalyviams.
 18. Vykdomas Anykščių r. Savivaldybės projektas „Sportiniai ir švietėjiškais renginiais kuriame tradicijas”.

Priemonė. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Veikla skirta skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti, vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumui organizuoti.

Projekto tikslas – skatinti bendruomenes narius aktyviai leisti laisvalaikį sportuojant, stiprinant sveikatą, puoselėjant tradicijas.

Uždaviniai:

 1. Skatinant aktyvų gyvenimo būdą organizuoti bėgimą ,,Vaižganto keliais“.

2.Populiarinti gatvės 3x3 krepšinį, kaip turiningo laisvalaikio praleidimo būdą.

 1. Į sveiko gyvenimo būdo propagavimą įtraukti šeimas organizuojant „Šeimų šventę“.
 2. Gilinti bendruomeniškių žinias apie neigiamą žalingų įpročių poveikį sveikatai, bei pasekmes.

Projektui įgyvendinti asociacijai skirta pinigų suma 931 Eur.  Nupirkta medaliai ir diplomai renginių dalyviams, organizuotos 2 išvykos vaikams į Anykščių psichikos ir sveikatos centrą ir Vilniuje AIDS centrą.

Asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ pirmininkė Virginija Valikonytė

SVĖDASŲ BENDRUOMENĖS FINANSINĖ ATASKAITA UŽ

2021-01-01 – 2021-12-31 LAIKOTARPĮ

2021 m. sausio 1 d.  banke  bendruomenės lėšų  - 4490,13 Eur, kasoje 392,63 Eur

Per 2021 metus gauta lėšų 3741,77 Eur:

265 Eur (nario mokestis)

2541  Eur (parama (reikmėms-691 Eur; kalėdinėms dovanoms vienišiems žmonėms -550 Eur; kalėdinėms dekoracijoms – 190 Eur; aukos -1110 Eur))

935,77 Eur   (1,2% pagal Labdaros ir paramos įstatymą)

Išleista -  1397,12  Eur:

24,90  Eur (Registrų centrui)

90,19 Eur (už vandenį)

276,49 Eur (už elektrą)

85,60 Eur (bendruomenės pastato draudimui)

61,83 Eur (šiukšlės)

33,98 Eur (kitoms išlaidoms)

79,54 Eur (banko paslaugos)

79,50 Eur  (kalėdinės dekoracijos)

665,09 Eur (vienišiems žmonėms Kalėdinės dovanėlės)

Likutis 2022-01-01 banke – 7182,41 Eur, kasoje – 45,00 Eur.

 

Pastaba:2022 m. sausio mėn. kalėdinių dekoracijų nupirkta dar už 119,85 Eur

© 2014 Svedasai.lt