Veiklos planas 2021 m.

 

SVĖDASŲ BENDRUOMENĖ

Veiklos planas 2021 m.

Eil. Nr.

Veikla

Pastabos

Renginiai

1.                                      

Svėdasų miestelio šventė „Svėdasynė“

 

2.                                      

Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

 

Viešosios erdvės

1.                                      

Gėlių sodinimas  mietelyje

 

Dalyvavimas projektuose

1.                                      

Dalyvavimas projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2020–2021 m.“ veiklose.

 

2.                                      

Projektas NMA miestelio šventei organizuoti.

Liepos 11 d.

3.                                      

Dalyvavimas Anykščių švietimo pagalbos vykdomome ESFA projekte „Anykščių rajono savivaldybės mokyklų pažangos skatinimas diegiant Vaiko emocinės gerovės aplinkos (VEGA) modelį“  , kurio metu bus organizuojamos užimtumo veiklos spec. poreikių mokiniams.

 

4.                                      

Dalyvavimas Anykščių r. sav. projektuose. stiprinimui.

 

Akcijos ir iniciatyvos

1.                                      

Dovanų vienišiems žmonėms rinkimas prieš Kalėdas.

 

2.                                      

Efektyvus bendruomenės namų patalpų išnaudojimas.

 

3.                                      

Blusų turgus

Birželio 1 sav. ir rugpjūčio 1 sav.

4.                                      

Prašymas savivaldybei dėl viešųjų erdvių Svėdasų miestelyje sutvarkymo plano parengimo.

 

Laisvalaikis

1.                                      

Pėsčiųjų žygiai Svėdasų apylinkėmis

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas

1.                                      

Bendrų veiklų su Grikepelių, Būtėnų ir Daujočių bendruomenėmis vykdymas.

 

2.                                      

Bendradarbiavimas organizuojant veiklas su Anykščių r. Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazija, Svėdasų seniūnija, biblioteka ir AKC Svėdasų skyriumi.

 
© 2014 Svedasai.lt