2019 m. veiklos ataskaita

Asociacijos „Svėdasų bendruomenė“ 2019 m.veiklos ataskaita

 

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra 70  narių, du nariai Baleišienė Birutė  bendruomenės senjoras.

Asociacijos pirmininkas Arvydas Kilius.

Asociacijos taryba:

 • Asta Fjellbirkeland
 • Arvydas Kilius
 • Daiva Navickienė   
 • Jonas-Kęstutis Regalas
 • Vytautas Datenis
 • Virginija Valikonytė
 • Raimondas Guobis

Revizijos komisija:

 • Danguolė Merkienė,
 • Elena Bublienė,
 • Vitalija Matiukienė

Buhalterė Jolita Budreikienė 

2019 m. asociacijoje buvo įdarbinti 3 žmonės (socialinės pagalbos darbams, teikiantiems naudą vietos bendruomenei.). 10 mėn. 8 mėn. darbuotojų darbo užmokestį padengė Anykščių r. savivaldybė, 2 mėn. darbo užmokestis buvo mokamas asociacijos lėšomis.

Posėdžiai.

Vyko 4 atviri  tarybos posėdžiai ir  1 visuotinis susirinkimas.

Tarybos posėdžių metu buvo pasiūlyta Virginijos Valikonytės kandidatūra į Svėdasų seniūnaitijos seniūnaičio pareigas (Virginija Valikonytė šiuo metu yra Svėdasų seniūnaitijos seniūnaitė), opių miestelio problemų sprendimas teikiant prašymus atsakingoms institucijoms projektų poreikis.

Materialinis turtas.

Projektinėmis lėšomis pirkta trys stiebai vėliavoms.

Ne projektinėmis lėšomis užsakytos vėliavos su Svėdasų emblema ir pirktas lynas orientacinių varžybų trasai.

Atlikti darbai.

 1. Įgyvendinti visi projektai ir su jais susiję darbai.
 2. Suorganizuota Svėdasų miestelio šventė „Svėdasynė”.
 3. Organizuota 2 „Blusų turgai” Svėdasuose.
 4. Remontuojamos patalpos AKC Svėdasų skyriaus rūsyje.
 5. Dalyvauta Svėdasų seniūnijos seniūno rinkimuose.
 6. Nupirkti ir pastatyti 3 stiebai vėliavoms miestelio centre.
 7. Organizuota dovanų vienišiems žmonėms ir senjorams rinkimo bei išdalinimo akcija prieš Kalėdas.

 

Akcijos ir renginiai.

 1. Suorganizuotos kasmetinė vasaros „Svėdasynė“.
 2. Vienišų senjorų lankymas Kalėdiniu laikotarpiu.
 3. Sukurta dekoracija 2020 Svėdasų miestelio centre, padėta papuošti Kalėdinę eglutę, nupirkti fejerverkai kalėdinės eglutės įžiebimo šventei.

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.

 1. Svėdasų seniūnija.Balandžio mėn. seniūnija nupirko gėlių. Asociacijos savanoriai jas pasodino miestelio centre. Suorganizavome eglutės papuošimą, papildomų dekoracijų įsigijimą.
 2. Anykščių kultūros centro Svėdasu filialu. Bendrai organizuota Vasario 16-osios šventė, Rudenėlio šventė, Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.
 3. Anykščių r. sav. L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Svėdasų filialu. Bendrai suorganizuotas jau tradicija tapęs „Moliūgiadienis“ ir „Svėdasynė”, lėlių siuvimo kursai.
 4. Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija. Mokiniai prisidėjo prie Kalėdinės gerumo akcijos ir prigamino atvirukų, pakavo dovanėles.

Prašymai ir pasiūlymai.

 1. Asocijacija „Svėdasų bendruomenė“ į Svėdasų seniūnijos Svėdasų seniūnaitijos seniūnaičio pareigas siūlo rinkti bendruomenės tarybos narę Virginiją Valikonytę. Kandidatūra patvirtinta.
 2. Prašymas panaikinti nupjautų miestelyje medžių kelmus. Prašymas patenkintas dalinai.
 3. Prašymas UAB „Cestai” paremti miestelio šventę „Svėdasynė” maisto produktais. Parama gauta.
 4. Prašymas UAB „Daivida” generaliniam direktoriui paremti miestelio šventę „Svėdasynė” maisto produktais. Parama gauta.
 5. Prašymas VŠĮ „Sveikatos Oazė” generalinei direktorei paremti miestelio šventę „Svėdasynė” suvenyrais. Parama gauta.
 6. Prašymas Svėdasų seniūnijos seniūne paskirti Virginiją Valikonytę. Prašymas nepatenkintas.

Remėjai ir aktyvistai.

Bendruomenės veiklą parėmė individualūs asmenys pervesdami pinigus į asociacijos sąskaitą,   prizais ir maisto produktais – UAB „Cesta",VŠĮ "Sveikatos oazė", UAB „Daivida“,UAB „Alauša“ bei kitos įmonės ir bendrovės bei individualūs asmenys.

Įgyvendinti projektai.

 

Svėdasų bendruomenės  verslumo skatinimas (tęstinis)

Priemonė Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas". Finasuotojas – Anykščių rajono savivaldybė. Projekto vertė 780 Eurų.

Projekto tikslas – ugdyti Svėdasų bendruomenės narių verslumą, vykdant veiklas, kuriančias pridėtinę vertę.

Rezultatai:

Šio projekto dėka, puoselėjamos amatininkystės tradicijos Svėdasuose, ugdoma pagarba meniniam rankų darbui. Išaugęs supratimas, kad rankomis pagaminti gaminiai turi būti brangūs:  didžiulės laiko sąnaudos ir milžiniškas meilės indėlis.

Vykdant bendras veiklas, užsimezgė bendravimas tarp kartų, atsirado pagarba jaunesniam ir vyresniam.

Vietos gyventojai noriai mokosi naujų namudinių amatų. Nors dar šie amatai netampa pragyvenimo šaltiniu, tačiau jau tampa įpročiu kurti dovanas savo rankomis, panaudojant per projektines veiklas įgytus įgūdžius. 

Svėdasų miestelio šventės „Svėdasynė“organizavimas

Paramos paraiška gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“ pagal 2019 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai. Finasuotojas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM. Projekto vertė 751,12 Eurų.

Projekto tikslas –  suorganizuoti tradicinę Svėdasų seniūnijos vasaros šventę „Svėdasynė”.

Uždaviniai:

 1. Suburti kraštiečius įvairiapusei veiklai ir bendradarbiavimui organizuojant tradicinę miestelio šventę.
 2. Ugdyti kaimo gyventojų bendruomeniškumą ir mažinti socialinę atskirtį skatinant aktyvų poilsį.
 3. Populiarinti tradicinius Svėdasų miesteliui būdingus amatus organizuojant amatininkų mugę.
 4. Viešinti pilietiškumą ir bendruomeniškumą skatinančias iniciatyvas naudojant informacines priemones.

Rezultatai:

 1. Suorganizuota tradicinė seniūnijos vasaros šventė Svėdasų miestelyje. Šventė pritraukė ir iš miestelio išvykusius žmones, vyko bendravimas, sustiprėjo ryšiai su gimtuoju kraštu. Sudarytos sąlygos aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį puoselėjant tradicijas, bendrauti, stiprinti ryšius tarp kartų, ugdytis pilietiškumo ir bendruomeniškumo jausmus. Pakilo bendruomenės, kaip institucijos, prestižas, pasitikėjimas ja. Jau planuojamas šventės tęstinumas, padidėjo miestelio žinomumas ir patrauklumas. Į veiklas tiesiogiai įsitraukė 165 dalyviai. Šventėje apsilankiusių skaičius  apie 300 (duomenys pateikti remiantis išdalintų maisto porcijų skaičiumi). Trukmė -  4
 2. Suorganizuotos veiklos keturioms skirtingo amžiaus gyventojų grupėms. Sustiprėjo ryšiai tarp kartų, sumažėjo socialinė atskirtis ir išaugo tarpusavio pasitikėjimas.

Visų kartų ir skirtingų socialinių sluoksnių gyventojams buvo suteikta galimybė paįvairinti savo laisvalaikį, mokytis bendrauti tarpusavyje, puoselėti, saugoti ir plėtoti savo krašto tradicijas ir papročius. Gyventojai paskatinti aktyviau dalyvauti bendruomeniniame gyvenime, stiprintas Svėdasų seniūnijos gyventojų bendruomeniškumas.

 1. Į šventės organizavimą įtraukta gimnazija, seniūnija, AKC Svėdasų skyrius, Anykščių rajono savivaldybes Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Svėdasų filialas. Išaugęs pasitikėjimas vienų kitais, bendradarbiavimas ir atsiradę bendri tolimesni tikslai, nukreipti į Svėdasų krašto populiarinimą.

Organizuojant tradicinę miestelio šventę paskatintas Svėdaų miestelyje veikiančių institucijų bendravimas ir bendravimas su:

 • Anykščių r. Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija – pasinaudota gimnazijos erdvėmis (stadijonu ir gimnazijos muziejumi) orientavimosi varžybų punktams įkurti, gimnazijos savanoriai padėjo ruošti užduotis orientavimosi ir estafečių varžyboms;
 • AKC Svėdasų skyriumi – pasinaudota skyriaus patalpomis ir kiemeliu renginiui organizuoti, pasitelkta AKC Svėdasų skyriaus ansamblio pagalba atidarant renginį (sudainuotos 2 dainos);
 • Anykščių rajono savivaldybes Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Svėdasų filialu – pasinaudota bibliotekos erdvėmis orientavimosi varžybų punktams įkurti, pasitelkta darbuotojų pagalba rengiant užduotis apie Vaižgantą;
 • Anykščių r. Svėdasų seniūnija – renginio metu seniūnui įteikta ir patikėta iškelti Svėdasų miestelio vėliavą.

Varžybų nugalėtojams prizus įsteigė savo veiklą Svėdasų miestelyje vykdančios verslo įmonės: UAB „Alauša“ , kirpykla „Pas Jurgitą", kavinė „Pas Gedą", UAB „Daivida", UAB „Cesta" ir Anykščiuose vykdanti savo veiklą VšĮ „Sveikatos oazė“.  Renginį paviešino UAB „Anykštos redakcija". Papildomai prizus varžybų nugalėtojams įsteigė ir svėdasiškai bei Svėdasų krašte užaugę asmenys: Loreta Grigaliūnienė, Jūratė Krivickienė, Elena Bublienė,  Jolita ir Romas Budreikai, Ramunė Banytė – Šepetienė ir Violeta Gliaudelienė.

 1. Populiarinti vietos amatai. Mugėje dalyvavusių amatininkų skaičius – 9.
 1. Sukurtas skaitmeninis 1 nuotraukų albumas ir paviešintas „Youtube “ kanale ir parašytas 1 viešinimo straipsnis keturiuose informaciniuose šaltiniuose. Platus visuomenės ratas sužinojo apie renginį, padidėjo Svėdasų žinomumas, atsirado daugiau norinčių ateityje atvykti į miestelyje vykstančias šventes, renginius.

Pakilo bendruomenės, kaip institucijos, prestižas, pasitikėjimas ja. Rodiklis – teigiami atsiliepimai spaudoje ir socialiniuose tinkluose bei žmonių vertinimai ir padėkos organizatoriams.

 „Darni Svėdasų seniūnijos bendruomenių kaimynystė“

2019 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projektą iniciavo Anykščių r. savivaldybė, finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto vertė 913 Eurų.

Projekto tikslas – didinti bendruomenės ir vietos valdžios institucijų sutelktumą, organizuojant pilietiškumą stiprinančius renginius bei atnaujinat viešąsias erdves.

Projekto uždaviniai:

 1. Siekiant atnaujinti viešąją erdvę, įsigyti ir sumontuoti tris vėliavų stiebus.
 2. Siekiant pilietiškos visuomenės ir modernios, atviros kariuomenės dialogo,
  suorganizuoti Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimo renginį.

Rezultatai:

Kiekybiniai:

Nupirkti ir sumontuoti  vėliavų stiebai – 3 vnt.

Suorganizuota Kariuomenės dienos paminėjimo šventė –1 vnt.

Atnaujinta viešoji erdvė – 1 vnt.

Kokybiniai:

Pagerėjusi viešosios erdvės kokybė. Atsiradusi erdvė skatins bendruomenės sutelktumą.

Padidėjusi jaunimo įtrauktis į pilietiškumo akcijas. Jauni žmonės noriau dalyvaus vėliavos iškėlimo ceremonijose, o tai   kartu ugdys ir pilietiškumo dvasią. 

Sustiprintas vietos tapatybės jausmas. Plazdančios vėliavos, tame tarpe ir Svėdasų miestelio vėliava, kilusiems iš šio krašto ir čia gyvenantiems žmonėms, primins jų šaknis.

Ant naujų stiebų vėliavos iškeliamos saugiai, nepadarant žalos keliančiojo sveikatai. Naudotis moderniais ir šiuolaikiškais įrenginiais yra patogu, saugu ir patrauklu.

Keisis požiūris į kariuomenę, stiprės kariuomenės įvaizdis vietos gyventojų sąmonėje. Jaunoji karta sąmoningiau rinksis atlikti pareigą tėvynei.

 Svėdasų bendruomenės finansinė ataskaita už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį

 

2019 m. sausio 1 d.  banke  bendruomenės lėšų  - 2108,26 Eur, kasoje – 381,48 Eur

Per 2019 metus gauta lėšų 4367,73 Eur:

511 Eur (stojamasis ir nario mokestis)

2815  Eur (parama)

1041,73 Eur   (2% pagal Labdaros ir paramos įstatymą)

Išleista -  3250.97 Eur:

5,80  Eur (Registrų centrui)

41,65 Eur (Vasario 16-osios šventei)

102,73 Eur (už vandenį)

234,67 Eur (už elektrą)

103 Eur (bendruomenės pastato draudimui)

35,09 Eur (šiukšlės)

724.86 Eur (ūkio prekėms bei kitoms išlaidoms)

10,00 Eur (nario mokestis Anykščių rajono veiklos vietos grupei)

913,80 Eur (darbo užmokestis)

94,49 Eur (banko paslaugos)

44,84 Eur (Moliūgiadienio šventei)

351,42 Eur  (kalėdinės dekoracijos)

588,62 Eur (vienišiems žmonėms Kalėdinės dovanėlės)

Likutis 2020-01-01 banke – 3125,30Eur, kasoje – 481,20 Eur

 

© 2014 Svedasai.lt