Informacija apie bendruomenės veiklą 2017-11-07

Svėdasų bendruomenės veiklos ataskaita už 2017-01-01 -  2017-11- 07 laikotarpį

Šiuo metu Svėdasų bendruomenėje yra106 nariai. 80 narių susimokėjo nario mokestį už 2017 m., 24 nariams narystė suspenduota, du nariai Baleišienė Birutė ir Ralickas Antanas yra bendruomenės senjorai. Pagal nario mokesčio nuostatus (2017-03-24) balsavimo teisę turi 82  bendruomenės nariai.

Ataskaitiniu laikotarpiu surengti  4Svėdasų bendruomenės tarybos posėdžiai, 2 visuotiniai susirinkimai.

Bendruomenės taryba:

  • Asta Fjellbirkeland
  • Joana Gutmanienė
  • Jonas-Kęstutis Regalas
  • Vytautas Datenis
  • Gediminas Kutka
  • Raimondas Guobis
  • Virginija Valikonytė

Revizijos komisija:

  • Rūta Kastečkienė
  • Arvydas Kilius
  • Egidijus Matiukas

Buhalterė Jolita Budreikienė

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Anykščių r. savivaldybės administracijos Svėdasų seniūnija, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Daujočių, Būtėnų bendruomenėmis, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriumi,  Anykščių r. savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos filialu Svėdasų biblioteka, atliekų tvarkymo sutartis, AKC Svėdasų skyriaus rūsio patalpų nuomos sutartis, pakeistos viešųjų pirkimų taisyklės.

Pakeisti bendruomenės įstatai.

2017 m. asociacijoje buvo įdarbinti 3 žmonės (2 - socialinės pagalbos darbams, teikiantiems naudą vietos bendruomenei., 1-  projektų veikloms vykdyti).

Renginiai.

Vasario 16-osios paminėjimas.

Stalo teniso varžybos.

Tinklinio varžybos.

Jaunimo žygis.

Protų mūšis konstitucijos dienai paminėti.

Miestelio vasaros švetė „Svėdasynė“.

Moliųgų šventė.

Dalyvauta tarptautiniame floristinio kilimo konkurse Anykščiuose.

Materialinis turtas.

Nupirkta užuolaidos.

Sutvarkytas stovas eglutei.

Pirktos statybinės medžiagos rūsio remontui.

Suremontuoti bendruomenės namų laiptai.

Svėdasiškių draugija „Alaušas“ perdavė 84 knygos „Svėdasai“ egzempliorius asociacijai.

Bendravimas su savivaldybe.

Balandžio ir spalio mėn. kartu su seniūnija sodinome gėles miestelio centre.

Šiais metais vykdyti projektai:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuojamas projektas

„Basakojė vasara“.1488,53 Eur.

Anykščių r. savivaldybės finansuojamas projektas:

„SVD būrys veikia“. 720 Eur.

Baigėme vykdyti Erasmus+ programos projektą „Žmogiškųjų išteklių lobynas“. Šiais metais projekto darbo grupės nariai buvo išvykę į Kroatiją, buvo pravesti keturi mokymai jaunimui apie inovacijas verslo srityje. Parašyta projekto ataskaita. Projektas gavo kokybiško programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus  projekto apdovanojimą 

© 2014 Svedasai.lt