Projektas „Neskubėk teisti, skubėk suprasti (Seneka)“

Logotipas

Projektą finansuoja Socialinių paslaugų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto tikslas - ugdyti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių šeimų integraciją į bendruomenę teikiant pagalbą įveikiant sunkumus dėl įvairių priklausomybių,  stiprinant jų kultūrinius ir socialinius įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

•    Organizuoti mokymus stiprinančius asmenybę ir nurodančius kelius ir būdus kaip įveikti sunkumus dėl įvairių priklausomybių.

•    Organizuoti veiklas skatinančias šeimas būti kartu, patirti teigiamų įspūdžių, ugdyti šeimos kultūrą.

•    Užmegzti žmogišką ryšį ir teikti pagalbą ugdantis socialinius įgūdžius.

Viešinti projekto veiklą.

Projekto veiklos:

  1. Interviu 1 su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis. Rugsėjis. Interviu su 16-a socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis.
  2. Interviu 2 su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis. Interviu su ekskursijoje dalyvavusiomis socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis.
  3. Išvyka į Klaipėdą. Suorganizuota vienos dienos 16 val. trukmės ekskursija. 40 asmenų. Ekskursija į Lietuvos jūrų muziejų ir delfinariumą ir edukacinis užsiėmimas. Rugsėjis.
  4. Pasidalinimas įspūdžiais bendruomenėje. Lapkritis.
  5. Informacinis leidinys apie šeimos vertybes, ką daryti ir kur kreiptis norint stiprinti asmenybę bei keisti gyvenimo būdą. Lapkritis.
  6. Informacinis leidinys su pagalbos telefonais. Lapkritis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2016 m. rugsėjis-gruodis.

Projektą vykdo asociacija „Svėdasų bendruomenė“, projekto partneriai - Anykščių r. savivaldybės administracijos Svėdasų seniūnija, Anykščių r. socialinių paslaugų centro Svėdasų seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis.

© 2014 Svedasai.lt